Strategisch beleidsplan

10-05-2016

Het strategisch beleidsplan "ontwikkeling in verbinding" is met een positief advies van de GMR definitief vastgesteld. In dit plan staat de lijn waarin AURO zich de komende jaren zal ontwikkelen. De nadruk in het strategisch beleid ligt op samenwerking: tussen leerkrachten onderling, tussen school en ouders, tussen de scholen. Vanzelfsprekend is deze samenwerking er op gericht om de talenten van de kinderen (nog) beter te ontwikkelen.
Het hele strategisch beleidsplan is hier te lezen: Strategisch Beleidsplan , een samenvatting leest u hier:  Samenvatting strategisch beleidsplan.