OBS Samen Een

Schoolstraat 15
1431 BG Aalsmeer
0297-325246

 

www.obssameneen.nl

Directeur: Ivica Timman

Samen Een is een dorpsschool waar saamhorigheid een belangrijk vertrekpunt is. De aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is sterk ontwikkeld. De school kent al jaren goede opbrengsten.  

Er is al jaren een plusklas waarin de meer- en hoogbegaafde kinderen uitgedaagd worden met moeilijke,  complexe thema’s.

De ouderbetrokkenheid is groot, waardoor de school in staat is veel sportieve en culturele activiteiten te ontplooien.