OBS De Pijlstaart

Pijlstaartlaan 7
3645 GR Vinkeveen
0297-261633

 

www.obs-depijlstaart.nl
Directeur: Bert van Diemen

De Pijlstaart is een school met uitstekende onderwijsopbrengsten en een sterk pedagogisch klimaat. De school groeit in een krimpende leerlingen markt. Toepassing van ICT in het primaire proces en de zorgstructuur zijn speerpunten van de school.