OBS Willespoort

Vossestaart 1
Postbus 39
3648 ZG
Wilnis
0297-286630

 

www.obs-willespoort.nl
Directeur: Jos van der Jagt

OBS Willespoort is een moderne basisschool in Wilnis met een sterke verankering in het dorp.  De school heeft een uitstekend sociaal klimaat en voert als motto “Eenheid door verscheidenheid”. In een veilige omgeving kunnen alle leerlingen zich maximaal ontplooien en leren zij bovendien samenwerken en elkaar te respecteren. Naast de bekende hoofdvakken is er veel aandacht voor bijvoorbeeld techniek, cultuur en expressie. De resultaten van de school zijn goed en het recente inspectierapport was met name lovend over de kwaliteitszorg en de betrokkenheid van ouders